مکلیت هادرو: زیبایی غیرمنتظره صداهایی که هرروز می‌شنویم

با استفاده از مثال‌هایی از صدای پرندگان، آهنگ طبیعی زبانی که صحبت می‌کنیم و حتی صدای یک درب قابلمه، مکلیت هادرو، خواننده و آهنگساز نشان می‌دهد که چگونه صداهایی که هر روز می‌شنویم، حتی صدای سکوت، موسیقی ایجاد می‌کنند. او می‌گوید: "دنیا با عبارات آهنگین زنده است." "ما هم اکنون در آن غوطه‌وریم"