Robyn J. Crook: حیوانات چطور حس درد را تجربه می‌کنند؟

انسان‌ها درد ناشی از فرورفتن سوزن را تجربه میفهمند، درد شدیدی که ناشی از برخورد انگشت پا به جایی است، دردی که بعلت دندان درد بوجود می‌آید. ما قادریم طیف وسیعی از دردها را شناسایی کنیم و از روش های درمانی متعدد به درمان آنها بپردازیم. اما گونه های دیگر چطور؟ حیواناتی که در اطراف ما زندگی می‌کنند چطور به درد پاسخ می‌دهند؟ رابین جی کروک، آزمایشاتی در خصوص درد در مهره داران و بی مهره گان انجام داده است. انیمیشن از: آنتون بوگاتی