هیلاری کاتم: خدمات اجتماعی ناموفق هستند. چگونه می‎توانیم آنها را احیا کنیم

وقتی خانواده‎ای دچار بحران می‎شود-- چیزی که گاهاً به دلیل بیکاری، مواد مخدر، روابط نادرست و بد شانسی اتفاق می‎افتد-- خدمات اجتماعی قرار است که جلو بیاید و آنها را کمک کند تا به روند طبیعی باز گردند. همانطور که هیلاری کاتم نشان می‎دهد، در انگلستان یک خانواده درگیر بحران، واجد شرایط این خدمات از ۷۲ نهاد مختلف است، اما احتمال اینکه این نهادها تغییری ایجاد کنند خیلی کم است. کاتم یک مأمور خدمات اجتماعی است و از ما می‎خواهد که درباره راه‎های حل مشکلات پیچیده و عمیق اجتماعی فکر کنیم .چگونه می‎توانیم رو