مارگارت هافرنن : خطر ناشی از "غفلت خودخواسته"

گیلا بنوفیلد تنها کارش را انجام می‌داد-- تا زمانی که راز وحشتناکی در مورد شهرش را کشف کرد، راز اینکه نرخ مرگ و میر در زادگاهش ۸۰ برابر بیشتر از هر جای دیگری در ایلات متحده بود. هنگامی که او سعی کرد که به مردم در این باره بگوید، حقیقت‌های شوک آور بیشتری را متوجه شد: مردم نمی‌خواستند بدانند. در یک بحث که بخشی از آن درس تاریخ و بخشی از آن فراخوانی برای عمل هس ، مارگارت هافرنن خطر "غفلت خودخواسته" نشان میدهد و مردم عادی که تمایل به افشاگری دارند را ستایش می‌کند. (تصویربرداری شده در TEDxDanubia)