رابین اشتین‌ برگ: اگر به بی‌عدالتی تامین وثیقه خاتمه دهیم چه می‌شود؟

هر شب، بیش از ۴۵۰٫۰۰۰ نفر در آمریکا تنها به دلیل نداشتن پول کافی برای پرداخت مبلغ وثیقه به زندان می‌افتند. مبلغ مورد نظر، اغلب حدود ۵۰۰ دلار است: برخی راحت آن را پرداخت می‌کنند، اما برای برخی دیگر غیر ممکن است. این امر، پیامدهای انسانی به دنبال دارد -- آدم‌ها شغل، خانه و زندگی خود را از دست می‌دهند، و سبب بروز نابرابری‌های نژادی در نظام قضایی می‌گردد. رابین اشتین برگ، طرح جسورانه‌ای برای تغییر وضعیت فعلی دارد. در این سخنرانی قدرتمند به ارائه کلی از پروژه تامین وثیقه خود می‌پردازد -- مورد