دیپیکا کوراپ : ماموریت یک دانشمند جوان برای آب پاک

دیپیکا کوراپ تصمیم گرفته تا بحران جهانی آب رو، از زمانی که ۱۴ سالش بوده، حل کنه. از وقتی که اون بچه‌هایی رو خارج از منزل پدربزرگش در هند دید، که از آبی می‌خوردن که به شدت آلوده به نظر می رسید حتی برای دست زدن بهش. تحقیق او در آشپزخانه خانواده شروع شد و درنهایت منجر به یک جایزه مهم علمی شد. ببینید که چگونه این دانشمند نوجوان یک روش اقتصادی و دوستدار محیط زیست را برای تصفیه‌ی آب ترویج داد.