فرانکلین لئونارد: چگونه بطور تصادفی روند ساخت فیلم را تغییر دادم

هالیوود چطور انتخاب می‌کند چه داستانهایی بر روی پرده روایت شوند؟ اغلب اوقات، همفکری گروهی است به وسیله مجموعه‌ای از نظرات که منجر به آگاهی از اینکه چه چیزی درگیشه به فروش می‌رسد،. به‌عنوان تهیه کننده، فرانکلین لئونارد تعداد بیشماری نمایشنامه دیده‌ است که هیچوقت ساخته‌ نشدند، چون در این قالب نمی‌گنجیدند. پس لیست سیاه را آغاز کرد، و با زدن ایمیل ناشناس، نمایشنامه مورد علاقه‌اش را به اشتراک گذاشت و پرسید: چرا ما این فیلم را نساخته‌ایم؟ ازنقطه آغازین داستان برخی فیلم‌های مورد علاقه خود، از دید پنها