اسکات پیپلز: چرا باید آثار ادگار آلن پو را خواند؟

زندانی‌ای که زیر آونگ تیغه‌ای در حال پایین آمدن بسته شده. کلاغ سیاهی که اتاق راوی را ترک نمی‌کند. قلبی تپنده که زیر چوب‌های کف اتاق مدفون شده. داستان‌های ترسناک و نوآورانه پو، به سبک وحشت گوتیک، تاثیری فرازمانی بر ادبیات گذارده است. اما چیست که ادگار آلن پو را یکی از بزرگترین نویسندگان امریکا ساخته است؟ اسکات پیپلز این مطلب را می‌کاود. درس از اسکات پیپلز، کارگردان کامپات کالکتیو.