ایو موریو: شش قانون برای ساده سازی هنگامی که کارها پیچیده می‌شوند

چرا کارکنان در محل کار احساس فلاکت و انفعال دارند؟ زیرا کسب و کارهای امروزی به طور فزاینده و دیوانه کننده‌ای پیچیده و مبتنی بر مدیریت سنتی منسوخ هستند، ایو موریو اینطور می‌گوید. و اضافه می‌کند: هدایت مسیر وابستگی‌های متقابل در مرتع خرگوش‌ها (اشاره به شلوغی و پیچیدگی) به دوش فرد فرد کارکنان می‌افتد . در این سخنرانی پرانرژی، ماریو شش قانون را برای "سادگی هوشمند" ارائه می‌دهد.(قانون اول: درک آنچه همکاران واقعا انجام می‌دهند.)