استفن دبری: چرا «سمت اشتباه ریل» (یا مردم فقیر) به طور معمول در سمت شرق شهرها است

جوامع در حاشیه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی چه وجه اشتراکی دارند؟ شباهت‌شان به قرار گرفتن در شرق شهرهاست. در این سخنرانی کوتاه استفن دبری انسان‌شناس و سرمایه‌گذار خطرپذیر، درمورد تحقیقی با نتیجه‌ای غافلگیرکننده، توضیح می‌دهد که چطور عوامل محیط‌زیستی و مصنوعی منجر به نابرابری ذاتی ناشی از طراحی در شهرها شده است از شرق پالو آلتو، کالیفرنیا تا شرق بیت‌المقدس و پیشتر -- و چند راهکار درخشان برای اصلاح آن ارائه می‌دهد.