جیمز گرین: ۳ قمر و یک سیاره که ممکن است دارای حیات فرازمینی باشند

آیا حیاتی ورای زمین وجود دارد؟ با «جیمز گرین» مدیر بخش سیاره‌شناسی «ناسا» در بررسی مکان‌هایی در منظومه خورشیدی‌مان همراه شوید که بیش از همه در آن‌ها وجود حیات فرازمینی محتمل است.