رابرت هاکیزا: پناهجویان توانمندسازی می‌خواهند، نه صدقه

تصویر غالب از محل زندگی پناهجوها، اردوگاه‌های موقت در مناطق جداگانه است -- اما در واقع، حدود ۶۰ درصد از آن‌ها در جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. رابرت هاکیزا، همکار تد، ما را به درون زندگی پناهجویان شهرنشین می‌برد -- و به ما نشان می‌دهد چگونه سازمان‌هایی مانند سازمانی که او تأسیس کرده، می‌توانند مهارت‌هایی را که این پناهجوها نیاز دارند، به آن‌ها ارائه کنند و در نهایت موجب خودکفایی آن‌ها شوند.